KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Tek Veritabanı, Tek Uygulama üzerinde Entegre İş Süreçleri !

ERP Nedir ?

İngilizce Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) kelimelerinin baş harflerini temsil eden ERP işletmenin sahip olduğu tüm kaynakların, tüm bölümlerin ortak bir bilgi tabanına dayalı bir sistem ile entegrasyonunu ve yönetimini sağlayan bilişim sistemlerini ifade eder.

Her ne kadar ERP “Malzeme İhtiyaç Planlaması” (MRP) olarak başlamış, bunun bir sonucu olarak öncelikle üretim sanayi işletmelerinde benimsenmiş ve yaygınlaşmış olsa da, günümüzde her sektörden ve her ölçekteki işletmenin iş süreçlerinin yönetilmesi, maliyetlerin azaltılması ve üst yönetime karar destek sistemleri sunmak için kullanılabilmektedir.

Aynı işletme içinde yer almalarına karşın, ihtiyaç ve beklentileri, süreçleri birbirinden farklı olan departmanların aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı veritabanını paylaşarak eşgüdüm içinde çalışabilmesini hedefler.

Planlama

Üretim süreçleri tarihi açısından ERP kavramı, Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning - MRP) ve Üretim Kaynak Planlaması (Manufacturing Resources Planning – MRPII ) kavramlarının devamı ve üst seviyesi niteliğindedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması, geçmişte çok büyük bilgi sistemleri altyapısı gerektirmesine karşın, bugün donanım ve yazılım yeteneklerinin artmasıyla çok daha düşük gereksinimler üzerinden projelendirilebilmektedir.

Sonuç olarak  ERP kavramı bugün KOBİ ölçeğindeki işletmelerin de gündemine yerleşmiştir.

Amaç

Sanayi İşletmeleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de, maliyetler, pazar'a sunma süresi, ürün kalitesi ve envanter optimizasyonu gibi performans kriterlerini iyileştirmek çabasını sürdürmektedir.

Günümüzde değişen pazar yapıları, küreselleşme, fason üretim, önem kazanan çevresel ve sosyal sorumluluklar ve anlık işlevsel içeriğe erişim gereksinimleri, yeni fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getirmektedir.

ERP’nin amacı, işletmenin, elindeki tüm kaynaklardan faydalanma etkinliğini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaktır. ERP uygulamaları genellikle iş birimlerine karşılık gelen çeşitli modüllerden oluşur. Bu modüller, birbiri ile doğrudan veri aktarımı içinde olduğundan, satış üretimden ne çıktığını, finans satıştan ne geldiğini anında görerek çalışma imkanına sahip olur.

İşletmelerin yazılım evrimleri MRP>MRP2>ERP>ERM>Sosyal İş Çözümleri.

ERP yazılımları işletmenizin performansını nasıl arttırır?  İşte bu soruya cevap içindeki anahtar kelime “entegrasyon” ve onun sağladığı tüm olanaklardır. Örneğin; Bir Satış Temsilcisinin müşterilerine yönelik çalışmalarında, gerek teklif gerekse sipariş kabul aşamalarında;

Gerçek zamanlı ve anlık

 • Eldeki stok miktarı,
 • Ürün stok maliyeti,
 • Ürün satınalma (yerine koyma) süre ve maliyeti,
 • Müşteri kredibilite ve finansal verileri,
 • Sipariş “en erken teslim tarihi”
 • Alternatif ürünler


gibi sorguları klasik işletmelerin bölümler arası iletişimi sağlamak adına, sayısız toplantı ve yazışma ile oluşturabildikleri bu bilgilere bilgisayar ortamında her an erişebilmesi hizmet kalitesini kuşkusuz arttıracaktır.

Faydalar

 • İşletme genelinde bilgi akış ve paylaşımın hızlanması,
 • Anlık, günlük ve dönemsel raporlama imkânlarının zenginleşmesi,
 • İşletme genelinde veri girişlerinde tekrarların önlenmesi,
 • Tüm süreçlerde katma değer sağlamayan adımların ortadan kaldırılması,
 • İşletme kaynaklarında ki darboğazların anında tespit edilmesi,
 • İşletmenin pazara tepki hızının geliştirilmesi.

 

Analist Raporları : Aberdeen group

Orta ölçekli işletmelerde yapılan araştırmaya göre ERP uygulamalarının doğrudan etkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiş:

 • Stok devirlerinde %4o artış
 • Stok Maliyetlerinde %10 azalma
 • Operasyonel Maliyetlerde %8 düşüş
 • Üst Yönetim Maliyetlerinde %6 düşüş
 • Siparişlerin tamamlanma ve zamanında sevkiyatında %10 iyileşme

 

UMA  kurumsal kaynak planlama ihtiyaçlarınızı çözümlemek için Microsoft Dynamics AX ERP ve SAP Business One yazılımlarını önermektedir.

 

ERP : Enterprise Resource Planning

ERM : Enterprise Resource Management

Social Busines : IBM Connections